Corporate Governance
Board Committees
Audit Committee

Wong Wai Ming (Chairman)
Cheung Wing Lam Linus
Chung Shui Ming Timpson
Law Fan Chiu Fun Fanny

Remuneration Committee

Cheung Wing Lam Linus (Chairman)
Wong Wai Ming
Chung Shui Ming Timpson

Nomination Committee

Chung Shui Ming Timpson (Chairman)
Liu Liehong
Law Fan Chiu Fun Fanny